Regulamin

Poniższy regulamin dotyczy zasad zwrotów i reklamacji w przypadku odpłatności za bilety na wydarzenia kulturalne organizowane przez Fundację Ichigo Matsuri (KRS 0000491385 ).

Regulamin fundacja.ichigo.pl

obowiązujący od 01-01-2019 r.

Właścicielem i sprzedawcą usług oferowanych na fundacja.ichigo.pl jest:

FUNDACJA ICHIGO MATSURI
REGON: 243487488
NIP: 6342827651
KRS: 0000491385
ul. Stanisława Moniuszki 7 , 40-005 Katowice
SĄD REJONOWY KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Email: fundacja@ichigo.pl

zwana dalej sprzedawcą.

Przedmiot transakcji

Przedmiotem transakcji są prezentowane na stronach sklepu internetowego fundacja.ichigo.pl bilety wstępu na wydarzenia kulturowe.

Systemy płatności

Ceny nie obejmują opłaty za korzystania z systemu płatności.
Płatność za realizację zamówienia następuje poprzez płatności elektroniczne tpay.com – po otrzymaniu potwierdzenia. Korzystanie z systemu płatności powoduje naliczenie opłaty transakcyjnej od wartości zamówienia.

Reklamacje i zwroty

Klienci mają prawo do otrzymania na wniosek rachunku oraz zgłaszania reklamacji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta bilet nie podlega zwrotowi, ale Fundacja wyraża zgodę na przekazanie go wybranej osobie. 

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji postanowień transakcji.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa.