Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności FUNDACJI ICHIGO MATSURI

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w umowie jest:

FUNDACJA ICHIGO MATSURI
REGON: 243487488
NIP: 6342827651
KRS: 0000491385
ul. Stanisława Moniuszki 7 , 40-005 Katowice
SĄD REJONOWY KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Email: fundacja@ichigo.pl

PRZETWARZANIE

Celem zbierania danych jest realizacja umowy, przesyłanie informacji oraz przechowywanie dla celów rozrachunkowych, ewidencyjnych i statystycznych.

Przetwarzamy:

  • dane kontaktowe osób korzystających z formularza, by za ich zgodą móc się z nimi skontaktować,
  • dane uczestników organizowanych przez nas wydarzeń w celach rozrachunkowych, statystycznych i kontaktowych,
  • dane użytkowników witryny, w tym tzw. cookies, w celach statystycznych oraz usprawnienia i uatrakcyjnienia.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego przeglądania treści i kontaktu z nami. Na przykład jeśli nie zgodzisz się byśmy się skontaktowali po przesłaniu formularza, nie będziemy mieli możliwości by to zrobić.

Przetwarzane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, chyba że przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy administratorem danych a innym podmiotem. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Przetwarzane dane nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy administratorem danych a innym podmiotem ( dotyczy np. wycieczek lub pracy w Japonii ).

RETENCJA

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie elektroniczne dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych urządzeniach, a dane umieszczone na serwerach są dodatkowo zabezpieczone protokołami SSL. Archiwum dokumentów w formie fizycznej jest przechowywane pod stałą ochroną.

PRAWA KLIENTÓW

Klient korzystający z usług ICHIGO ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.